Inkoop, verkoop en taxaties

Goud en Zilverkoers

[Most Recent Quotes from www.kitco.com] [Most Recent Quotes from www.kitco.com]

 

Bekijk hieronder de informatie over de inkoop
Verzamelingen
Vanwege onze gevarieerde en omvangrijke winkelvoorraad, hebben wij altijd interesse in verzamelingen van zowel landen als motieven. Indien aankoop voor de winkelvoorraad niet gewenst is, hetzij omdat de verzameling te specialistisch is, of omdat onze winkelvoorraad van dit betreffende gebied toereikend is, dan zullen wij U eventueel naar een collega, en/of de hiervoor meest geschikte veiling doorverwijzen.
Partijen
Voor aanbiedingen van partijen op velerlei gebied, houden wij ons aanbevolen: Vellen, bundels, kilowaar, restanten, motieven, oude brieven & ansichtkaarten, oude archieven, muntvondsten, overgebleven vakantiemunten etc.

Indien wij hiermee zelf niets kunnen, dan kunnen wij u vanzelfsprekend naar een collega doorverwijzen.
Nalatenschappen
Helaas is het zo dat ook elk verzamelaars- leven eindig is. Het is verstandig om, wanneer de verzameling niet binnen de familie voortgezet gaat worden, tijdig te besluiten tot afbouw van uw verzameling. Als verzamelaar weet u zelf meestal wel of er een reële prijs voor uw verzameling geboden wordt of niet. Onwetende erfgenamen gaan helaas vaak in zee met een volkomen onbekende opkoper op basis van een advertentie in een landelijk dagblad of op marktplaats en zijn vervolgens overgeleverd aan de goedgeefsheid van deze opkopers. Bij het zien van wat contant geld, gepaard gaande met het "nu of nooit" van de opkoper, wordt vaak vrij snel en overhaast tot de verkoop besloten. Of dit ook de opbrengst ten goede komt laat zich raden...

Ook komt het helaas nogal eens voor dat een familielid, een buurman die toevallig lid is van een plaatselijke postzegelvereniging of een kennis, die zegt ook wel wat "verstand van postzegels" te hebben, zich over de verzameling "ontfermt". Zorgt u er daarom altijd voor dat er instructies voor nabestaanden bij uw verzameling zijn voor het geval u iets mocht overkomen en zorg dat hierin de persoon / handelaar / veiling vermeld is aan wie u de afwikkeling toevertrouwt. Voor een vrijblijvend advies, of voor de daadwerkelijke verkoop van uw verzameling kunt u, of kunnen uw eventuele nabestaanden, altijd bij ons terecht. Tenslotte graag ook even uw aandacht voor het volgende : Iedere postzegelhandelaar heeft jaarlijks te maken met het overlijden van een of meer van zijn cliënten. Vaak komt hij dit pas na enige maanden aan de weet doordat abonnementen of supplementen niet afgehaald worden. Een goede handelaar zal hiervan meestal geen probleem maken en de nabestaanden niet ongewenst hiermee belasten. Deswege, maar ook vanwege de vaak jarenlange relatie met de klant wordt het daarom zeer op prijs gesteld wanneer ook uw postzegelhandelaar zo spoedig mogelijk van het overlijden in kennis wordt gesteld. Wellicht is dit iets wat u ook in de hierboven vermelde instructies kunt vermelden!
Kilowaar
Wij kopen onafgeweekte zegels per kilo, groot formaat, gemengd, klein formaat, van Nederland en Buitenland. Wij kopen ook partijen munten zowel van Nederland als Buitenland. Prijs na beoordeling van kwaliteit en variatie. Ook kopen wij grotere hoeveelheden van postorderbedrijven, acties, banken / verzekeringen, Inzamelingen, missiewaar etc.
Frankeerzegels
Van aan aantal landen kopen wij ook frankeergeldige zegels in, op basis van een percentage van de frankeerwaarde. Hetgeen wij niet voor onze voorraad kunnen gebruiken verkopen wij door, veelal naar het land van herkomst, waar de zegels weer voor hun oorspronkelijke doel (frankering van brieven) gebruikt worden. Deze vorm van "recycling" heeft tot doel dat de overtollige zegels van de markt verdwijnen, iets waar zowel de postzegelhandel als de verzamelaar op termijn baat bij heeft. De invoering van de "euro", heeft helaas tot gevolg gehad dat in een een aantal landen postadministraties besloten dat zegels in de oude valuta ongeldig werden verklaard. Hierdoor is het van deze landen niet meer mogelijk om "op basis van de Frankeerwaarde" in te kopen. U kunt uiteraard wel altijd een bod van ons hierop krijgen. De aanbieding van frankeer geldige zegels dient op een wijze te geschieden dat dit eenvoudig te controleren is: Collecties in album, geteld per bladzijde. Losse zegels : als series of op waarde gesorteerd (zomogelijk in zakjes van 100 stuks) dan wel op insteekbladen, met een totaal per bladzijde. Blokken, vellen, veldelen, postzegelboekjes intact laten en altijd met een specificatie aanbieden ! Minimum transactiebedrag per land : € 50.- Voor ongesorteerde en / of ongetelde partijen wordt 5 % van de aankoopprijs in mindering gebracht!
Munten en Bankbiljetten
INKOOP van alle munten: Goud, zilver, koper, Nederland en Buitenland, Modern en oud, collecties en partijen, bodemvondsten, inzamelacties, overgebleven vakantiegeld etc. Bankbiljetten afhankelijk van land en kwaliteit. Wij kopen ook Zilveren guldens en rijksdaalders, Gouden Tientjes, Krugerrands, Nederlands en Buitenlands bankpapier en ook gewoon muntgeld en overgebleven vakantiemunten. Contante betaling van is mogelijk na voorafgaande aankondiging, daar wij onze kas - risico's zo beperkt mogelijk moeten houden. Uiteraard is betaling per bank altijd mogelijk Denkt u aan een legitimatiebewijs?
Goud en Zilver
Wij kopen ook goud en zilver in: Zowel munten als oude gouden of zilveren sieraden, tandengoud, oud zilver bestek en/of andere zilveren voorwerpen. Elke dag wordt de inkoopprijs aangepast aan de koersen. Toetsing van gehalte en weging op een gecontroleerde weegschaal vindt onder uw ogen plaats. Legitimatie is verplicht en meestal zal ook directe uitbetaling (per bank) plaatsvinden.
De inkoopprijs
In verreweg de meeste gevallen kopen wij een verzameling direct van de particulier. Dit heeft voor beide partijen grote voordelen ten opzichte van verkoop via een veiling: Snelle afwikkeling, bij een veiling duurt het vaak 3 tot 6 maanden, voordat U verkoop heeft plaatsgevonden en u de uiteindelijke opbrengst ontvangt. (Bij sommige veilingen kunt u een voorschot krijgen) De verzameling wordt aan ons verkocht "zoals ie is", dus in zijn geheel, en u ontvangt geen "onverkochte zaken" retour, de verzameling gaat niet eerst door vele "vreemde" handen. De nettoopbrengst is meestal hoger dan bij verkoop via een veiling. Voorbeeld: Stel wij bieden u € 1000.- netto voor een verzameling. Op een veiling zouden wij dan tot circa € 800.- voor deze verzameling bieden, om met de kosten mee op € 1000.- uit te komen (veilingprovisie). Uw netto opbrengst zou dan, na aftrek van de veilingkosten slechts circa € 650.- zijn! Anders bekeken : Wilt U 1000 Euro netto in handen krijgen, dan zou iemand er bij verkoop via een veiling circa € 1450.- voor over moeten hebben (inclusief veilingkosten) voor over hebben : (bod € 1200.- + veilingkosten) Uiteraard is bij exceptionele en gewilde verzamelingen en zeldzame postzegels wel de kans aanwezig dat er een hogere prijs via een veiling wordt gerealiseerd dan bij directe verkoop doordat bieders koste wat het kost bepaalde items willen hebben, maar de meeste verzamelingen behoren echter niet tot deze categorie. Mocht dit wel zo zijn, dan zullen wij u met genoegen naar de hiervoor meest geschikte veiling doorverwijzen.
Algemene inkoop
Het is noodzakelijk dat wij elke aankoop daadwerkelijk kunnen beoordelen. (Een tweedehands auto koopt U ook niet ongezien!). De aan te bieden spullen dienen daartoe in onze winkel te worden aangeboden. Afhankelijk van het object, kan na overeenstemming en afhankelijk van het bedrag, afrekening direct contant geschieden, dan wel door overmaking op uw bankrekening. Indien beoordeling wat meer tijd vraagt dan ontvangt U een ontvangstbewijs, waarna wij u zo snel mogelijk telefonisch contact opnemen en u over onze aankoopprijs informeren, waarna het overeengekomen bedrag per bank, of eventueel contant aan u zal worden voldaan. Telefonisch kunnen wij slechts indicatieve inkoopprijzen noemen, waarbij wij ons alle rechten voorbehouden. Onze verkoopprijzen zijn geen leidraad voor de inkoopprijzen.
Taxaties
Ten behoeve van de verzekering kunnen wij de vervangingswaarde van uw verzameling bepalen. Tarief nader overeen te komen, hetzij op basis van uurloon of op basis van de getaxeerde waarde. Eventuele reiskosten en reistijd worden in rekening gebracht. Een taxatie bedoeld als een bod op uw verzameling is ook mogelijk. De taxatie geldt dan dus als onze aankoopprijs. Dit is een vaste prijs, zonder bijkomende kosten. Indien gewenst kunt u ons ook aan dit bod houden voor een termijn die wij hiervoor afspreken, maar dan moeten wij wel taxatiekosten berekenen op basis van het hiervoor overeengekomen uurtarief, dan wel hetgeen hierover vooraf is afgesproken. Indien u alsnog besluit binnen de termijn om aan ons te verkopen, zal de helft van het door u betaalde bedrag voor de taxatiekosten worden terugbetaald.
Appointment Image
Afspraak maken
Inkoop, verkoop en taxaties
Wij zijn altijd geïnteresseerd in de aankoop van verzamelingen postzegels, munten, gouden- en zilveren sieraden, nalatenschappen. Bel 023-5477444 of maak online een afspraak.

Waar bent u naar opzoek?

Uw winkelwagen